Test RT-PCR

Badanie genetyczne:

Badanie molekularne RT-PCR wykrywa materiał genetyczny wirusa (RNA) w materiale biologicznym z wymazu z górnych dróg oddechowych. Metoda RT-PCR (reverse-transcripton polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją) jest rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako najskuteczniejsza, wykorzystuje powszechnie stosowaną w biologii molekularnej technikę reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją. Pozwala ona na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 w fazie aktywnej infekcji COVID-19.

Badania RT-PCR nie powinno się wykonywać wcześniej niż 5-7 dni po ekspozycji, a jeśli nie znamy momentu ekspozycji – najszybciej jak jest to możliwe i ewentualnie powtórzyć je po 10 dniach.

Uzyskanie wyniku pozytywnego, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu objawów klinicznych, jednoznacznie potwierdza rozpoznanie COVID-19.  Zaleca się, by osoby z wynikiem pozytywnym (dodatnim) poddane zostały izolacji, a osoby, z którymi chory się kontaktował – głównie bliscy – kwarantannie. Zdaniem ECDC osoby z kontaktu także powinny się przebadać na obecność SARS-CoV-2. W przypadku wyniku nierozstrzygającego konieczne jest powtórzenia badania próbki uzyskanej w kolejnym wymazie. Ze względów epidemiologicznych, w okresie oczekiwaniu na kolejny wynik badania, pacjenci powinni postępować analogicznie jak osoby z wynikiem pozytywnym.

Badania te realizowane są w specjalnych punktach wymazowych.

 

Ze względu na wymagania prawne, dotyczące osób wyjeżdżających za granicę do pracy wprowadziliśmy również możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy stawia wymagania co do rodzaju lub miejsca wykonania badania lub wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany.

Aby uniknąć błędu przedanalitycznego, który jest najczęstszym powodem fałszywych wyników, pacjent powinien stosować się do poniższych zaleceń, odpowiednich dla każdego badania:

Uprzejmie prosimy o zabranie na pobranie materiału do badań laboratoryjnych dowodu tożsamości. Osoba pobierająca materiał, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek dokonywać jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta. Dowód tożsamości będzie również niezbędny przy odbiorze wyników badań laboratoryjnych w naszych laboratoriach oraz punktach pobrań.
  • przed pobraniem materiału nie należy aplikować donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem nie należy przepłukiwać czy wydmuchiwać nosa
  • przed wymazem należy przepłukać usta przegotowaną wodą
  • nie należy spożywać posiłków, myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia. W przypadku, gdy nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • należy wyjąć ruchome protezy zębowe