Test antygenowy

Test antygenowy wykrywa fragmenty białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2. Antygeny są wykrywalne jedynie w początkowej fazie choroby, kiedy SARS-CoV-2 intensywnie się namnaża. Optymalnie więc test antygenowy powinien być pobrany i wykonany w trakcie trwania objawów. Jego zaletą jest prostota wykonania i wiążąca się z nią niższa cena, a także krótki (ok. 30 min.) czas oczekiwania na wynik. Dopuszczone przez WHO testy powinny mieć czułość powyżej 80 proc., a swoistość powyżej 97 proc. Pamiętajmy, że zarówno w przypadku testu antygenowego, jak i molekularnego, wyniki ujemne nie wykluczają obecności SARS-CoV-2. Oferowane przez nasze laboratorium testy przewyższają te kryteria i posiadają czułość na poziomie  95% a swoistość na poziomie 99 %.

Są to testy immunochromatograficzne, znajdujące się na liście Komisji Europejskiej – EU HSC – upoważniającej do wystawiania Certyfikatu EU COVID-19. Do tego testu jest także możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego dla podróżujących za granicę. W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy stawia wymagania co do rodzaju lub miejsca wykonania badania lub wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany.

Wynik pozytywny z dużym prawdopodobieństwem oznacza aktywną infekcję wirusem SARS-CoV-2.
Zawsze wymaga kontaktu z lekarzem i wdrożenia postępowania adekwatnego do rozpoznania choroby COVID-19, czyli izolacji domowej pod nadzorem lekarza pierwszego kontaktu.

Wynik negatywny nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2. Z uwagi na możliwość wyników fałszywie ujemnych, powinien on być interpretowany w kontekście objawów klinicznych i wywiadu epidemiologicznego.

Ze względu na wymagania prawne, dotyczące osób wyjeżdżających za granicę do pracy wprowadziliśmy również możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2, test antygenowy.

W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy stawia wymagania co do rodzaju lub miejsca wykonania badania lub wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany.

Badania te realizowane są w wybranych punktach wymazowych: