Zespół Saethre-Chotzena (gen TWIST1 – cały)

4-6 tyg.