Aniridia – wrodzona beztęczówkowość i inne wybrane wady oczu (gen PAX6 – cały)

4-6 tyg.