Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – eksony 1, 3)

4-6 tyg.