Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) (gen CFH – wybrane polimorfizmy)

4-6 tyg.