Autyzm (badanie trzech regionów chromosomowych: 15q11-q13, 16p11, gen SHANK3 w regionie 22q13) – test MLPA

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

PROFLAB: 1023, ELAB: 4363