Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

4-6 tyg.