Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 5, 7, 9)

4-6 tyg.