Zespół Du Pan /chondrodysplazja Grebego (gen GDF5 – cały)

4-6 tyg.