Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje)

4-6 tyg.