Zespół Angelmana (AS) (test metylacji DNA, badanie disomii jednorodzicielskiej – analiza locus SNRPN)

4-6 tyg.