Rodzinna polipowatość jelita grubego – recesywna (gen MUTYH – podstawowe badanie mutacji)

4-6 tyg.