Głuchota wrodzona, DFNB1 (gen GJB2 – badanie mutacji 35delG)

4-6 tyg.