Głuchota po aminoglikozydach (badanie trzech najczęstszych mutacji w genie 12S tRNA)

4-6 tyg.