Dystrofie rogówki – wybrane (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

4-6 tyg.