Dysgenezja gonad – badanie całego genu SRY

4-6 tyg.