Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB – cały)

4-6 tyg.