Od poniedziałku 11.07.2022 r. rejestracja i punkt pobrań VITALABO Laboratoria Medyczne w Matopacie, ul. Storczykowa 8/10 w Toruniu zostaną przeniesione do BUDYNKU A (najnowsza część).
Rejestracja będzie odbywała się wyłącznie przy stanowisku 6 i 7, a materiał będzie pobierany w gabinetach B01 i B02. Godziny i dni otwarcia pozostają bez zmian.

Poniedziałek- piątek 7:00 – 10:00