Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) (gen C2 – wybrane polimorfizmy)

4-6 tyg.