Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/AMD (geny ARMS2, C2, CFB, CFH – wybrane polimorfizmy)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4491