Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 – cały gen)

4-6 tyg.