Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (DHCR7 – 4 najczęstsze mutacje)

4-6 tyg.