Zespół Saethre-Chotzena (gen FGFR3 – fragment/najczęstsza mutacja)

4-6 tyg.