Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm (geny GDF5, NOG – całe)

4-6 tyg.