Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm (gen NOG – cały)

4-6 tyg.