Zespół mnogich kościozrostów – symfalangizm (gen GDF5 – cały)

4-6 tyg.