Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 4-5)

4-6 tyg.