Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

4-6 tyg.