Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje – eksony 6, 8)

4-6 tyg.