Zespół Loeysa-Dietza (geny TGFBR1 i 2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4402