Zespół Bardeta-Biedla – (gen BBS10 – cały)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4307