Zespół Bardeta-Biedla – (gen BBS10 – cały)

4-6 tyg.