Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – eksony 2,3)

4-6 tyg.