Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – ekson 4)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4306