Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – cały)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

ELAB: 4304