Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 – cały)

4-6 tyg.