Zespół Aperta – gen FGFR2 – najczęstsze mutacje

4-6 tyg.