Trombofilia, badanie podstawowe (nadrzepliwość panel rozszerzony) – badanie 6 zmian w 4 genach (FVL G1691A/R506Q, FV H1299R, FII G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G)

4-6 tyg.