Trombofilia, badanie podstawowe (nadkrzepliwość panel rozszerzony) – badanie 6 zmian w 4 genach (czynnik V Leiden G1691A/R506Q, czynnik V R2 H1299R, mutacja genu protrombiny G20210A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 (SERPINE1)4G/5G)

15 dni (dni robocze)
Powiązane hasła:

PROFLAB:1099; ELAB: 3859