TIBC (badanie zawiera oznaczenie żelaza)

1 dzień
Powiązane hasła:

całkowita zdolność wiązania żelaza, Fe