TIBC (badanie zawiera oznaczenie żelaza)

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

całkowita zdolność wiązania żelaza, Fe | PROFLAB: 146, ELAB: 144