Tętniak aorty, rozwarstwienie aorty piersiowej i tętniak rozwarstwiający aorty piersiowej (geny TGFBR1 i 2 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)

4-6 tyg.