Telomery (badanie regionów subtelomerowych) test MLPA

4-6 tyg.