Profil DPA-Dx PYŁKI

6 dni (dni robocze)
Powiązane hasła:

alergeny brzozy (brzoza – pełen ekstrakt, rBet v1, rBet v2, rBet v4, rBet v6), alergeny tymotki (tymotka łąkowa – pełen ekstrakt, rPhl p1, rPhl p5, rPhl p7, rPhl p12) oraz marker CCD | PROFLAB: 1122, ELAB: 773