p16 i Ki67 – ekspresja białek (BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE P16/KI67 (CINtec))

15 dni (dni robocze)
Powiązane hasła:

PROFLAB: 1084, ELAB: 3196