P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF

7 dni (dni robocze)
Powiązane hasła:

przeciwciała APCA | PROFLAB: 637, ELAB: 673