Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwoju (gen ARX – cały)

4-6 tyg.