Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1), choroba von Recklinghausena – gen NF1 badanie dużych delecji i duplikacji w obrębie genu techniką MLPA (10% przypadków NF1, 30% przypadków NF1 z opóźnieniem rozwoju)

4-6 tyg. (dni robocze)
Powiązane hasła:

PROFLAB: 732, ELAB: 3810