METOKSYKATECHOLAMINY w dobowej zbiórce moczu

12 dni (dni robocze)
Powiązane hasła:

metanefryna, normetanefryna i 3-metoksytyramina | PROFLAB: 194, ELAB: 183