KREATYNINA w dobowej zbiórce moczu

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

nerki | PROFLAB: 26/18, ELAB: 291/281