KONTROLA PRZECIWCIAŁ (P/c ANTY-Rh)

5 dni (dni robocze)
Powiązane hasła:

przeciwciała przeciw krwinkom czerwonym, odczyn Coombsa, alloprzeciwciała | PROFLAB: 20211, ELAB: 94