Jaskra pierwotna otwartego kąta (geny MYOC/TIGR – cały i OPTN) – fragment/najczęstsza mutacja)

4-6 tyg.