INR

1 dzień (dni robocze)
Powiązane hasła:

PT, wskaźnik protrombinowy, czas protrombinowy, międzynarodowy współczynnik znormalizowany | PROFLAB: 7, ELAB: 6